Chính sách vận chuyển

Thời gian vận chuyển

Thời gian giao hàng từ 10:00-17:00, tuy nhiên cũng sẽ có trường hợp việc giao hàng chậm trễ vì những tình huống bất khả khángTuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:

- Nhân viên gourmetdeparis.vn liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên không thể xác nhận đơn hàng.

- Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.

- Số lượng đơn hàng của gourmetdeparis.vn tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bị chậm.

- Đối tác cung cấp hàng cho gourmetdeparis.vn chậm hơn dự kiến khiến việc giao hàng bị chậm lại hoặc đối tác vận chuyển giao hàng bị chậm.

- Đối tác vận chuyển hàng hóa cho gourmetdeparis.vn bị chậm trễ trong việc xử lý giao nhận.

Các sản phẩm lạnh và đông lạnh sẽ không được giao bên ngoài phạm vi khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Về phí vận chuyển

Về phí vận chuyển, gourmetdeparis.vn miễn phí cho những đơn hàng có giá trị 1,500,000 đồng trở lên trong nội thành Hồ Chí Minh. Đối với đơn hàng dưới 1,500,000 đồng cước vận chuyển là 150.000 VND