Liên hệ chúng tôi

Địa chỉ: 197 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, 70000, Việt Nam

Thư: info@gourmetdeparis.vn

Whasapp / Điện thoại: +84 91 227 16 35

Giao hàng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (10:00 sáng - 5:00 chiều)