Sắp xếp theo Thẻ |
Salami Milano Dolcevalle 100g
1.625.000₫
Speck Dolcevalle 100g
2.125.000₫
Dầu ô liu nguyên chất Mazza Chai 1l
195.000₫
Nước sốt Double Concentrated Tomato Mutti Tube 130g
55.000₫
Pecorino Romano Dop Ambrosi Emmi 2kg
5.520.000₫
Sốt cà chua anh đào Thiếc 400g
55.000₫
Sốt Pelati Mutti Tin 400g
55.000₫
Gorgonzola Piccante Ambrosi 1,5kg
1.275.000₫
Dầu ô liu Pomace Mazza Chai 1l
245.000₫
Rượu Balsamic Giấm Marasca Mazza Chai 500ml
120.000₫
Sốt Polpa Mutti Tin 400g
55.000₫
Bán hết
Dầu ô liu Pomace Mazza Chai 500ml
202.000₫
Sốt Pizza Aromatica Mutti Tin 400g
55.000₫
Nước sốt Passata Mutti Chai 400g
55.000₫
Ham San Daniele DOP 24 tháng Không xương Dok Dall'ava 100g
13.750.000₫
Parmigiano Reggiano Dop 24m Ambrosi 1kg
920.000₫
Dầu ô liu nguyên chất Mazza Chai 500ml
135.000₫
Sốt Pelati Mutti Tin 2,5kg
170.500₫
Parmigiano Reggiano Ambrosi 200g
304.500₫
Ham San Daniele DOP 16 tháng Dok Dall'ava không xương 100g
9.500.000₫
Sauce Polpa Mutti Pouch 5kg
324.000₫
Grana Padano Ambrosi 1kg
690.000₫
Grana Padano Ambrosi 200g
220.000₫
Sốt Pizza Aromatica Thiếc 4.1kg
299.000₫
Sốt Pizza Classica Mutti Tin 4.1kg
299.000₫
Formaggio Duro Italiano Ambrosi 5kg
2.730.000₫
Bán hết
Dầu ô liu nguyên chất Mazza Chai 250ml
150.000₫
Bán hết
Sốt Pizza Classica Mutti Pouch 5kg
325.500₫
Bán hết
Sốt Pizza Aromatica Mutti Pouch 5kg
325.500₫
Bán hết
Nước sốt Polpa Mutti Tin 2,5kg
157.500₫
Grana Padano Scelto Ambrosi 32kg
17.808.000₫
Parmigiano Reggiano Scelto Ambrosi hạng 36kg
24.948.000₫
Ham San Daniele DOP 24 tháng Bone-In Dok Dall'ava 10kg
15.225.000₫