Sắp xếp theo Thẻ |
Manchego Dorada 10 -12m Vegamancha 150g
2.850.000₫
Xúc xích khô Iberico Chorizo ​​Cebo Julian Martin 100g
149.000₫
Manchego Dorada 2-3m Vegamancha 150g
2.460.000₫
Salchichon Iberico Cebo Julian Martin 100g
149.000₫
Steak Secreto Julian Martin 850g
1.239.000₫
Thịt thăn nội Iberico đông lạnh Julian Martin 300g
1.128.000₫
Mini Serrano Ham set (ham + display + knife)
1.460.000₫
Giăm bông Iberico Cebo 24 tháng Xương Julian Martin 9,5kg
11.400.000₫
Bán hết
Lomo Iberico sliced 100 g
241.000₫
Salchichon Iberico sliced 100 g
95.000₫
Chorizo Iberico sliced 100 g
95.000₫
Serrano ham sliced 100 g
103.000₫
Ham Iberico 75% Bellota 36 tháng Có xương Julian Martin 9kg
22.585.500₫