Sắp xếp theo Thẻ |
Bán hết
Nấm trộn đông lạnh 5 túi Borde 1kg
472.500₫
Morels đông lạnh nguyên túi 1kg
1.840.000₫
Bán hết
Sấy khô Porcini Extra Borde Hũ 225g
892.500₫
Bán hết
Túi Porcini nguyên con đông lạnh 1kg
819.000₫
Bán hết
Túi Chanterelles đông lạnh 0-2cm Borde 1kg
714.000₫
Nấm đông cô rừng Mix 1kg
345.000₫