Sắp xếp theo Thẻ |
Phần cá chẽm đông lạnh Australis 170g
606.000₫
Phi lê cá chẽm đông lạnh nguyên con 650g
546.000₫
Túi Lecon Vẹm xanh đông lạnh w / 50-70 miếng 1kg
241.500₫
Túi đông lạnh giá đỡ Bulots Lecon với 40-70 miếng 1kg
472.500₫
Cá mòi sốt bơ (để hâm nóng) La Belle Iloise 115g
255.000₫
Cá mòi sốt dầu oliu Saint Georges La Belle Iloise 115g
255.000₫
Cá mòi sốt dầu oliu 2 ớt và chanh La Belle Iloise 115g
255.000₫
Cá mòi sốt dầu oliu không xương La Belle Iloise 115g
255.000₫
Cá mòi sốt Tapenade La Belle Iloise 115g
255.000₫
Cá mòi sốt chanh và tiêu Timut La Belle Iloise 115g
255.000₫
Cá càng ghẹ Claw Cá thiếc 454g
540.000₫
Cá thát lát càng cua Thiếc 454g
540.000₫