Sắp xếp theo Thẻ |
Pistachio Paste 63% 1kg
2.135.000₫
Almond Paste White 23% 3kg
1.200.000₫
Hỗn hợp Mãng cầu Chế biến Nóng 1kg
235.000₫
Bánh quy nghiền Royaltine 2kg
1.176.000₫
Màu xanh không tan trong môi 80g
1.030.000₫
Màu vàng tan trong mỡ 80g
1.030.000₫
Hazelnut Almond Praline 1kg
725.000₫
Bột gelatin 200 Bloom 1kg
1.175.000₫
Gelatine 180 Bloom 1kg
1.670.000₫
Pectin 1kg
2.175.000₫
Xi-rô glucoza 1kg
195.000₫
Icing Powder Perpetual Snow 1kg
400.000₫