Sắp xếp theo Thẻ |
Salami Milano Dolcevalle 100g
1.625.000₫
Speck Dolcevalle 100g
2.125.000₫
Ham San Daniele DOP 16 tháng Dok Dall'ava không xương 100g
9.500.000₫
Ham San Daniele DOP 24 tháng Không xương Dok Dall'ava 100g
13.750.000₫
Ham San Daniele DOP 24 tháng Bone-In Dok Dall'ava 10kg
15.225.000₫
Mortadella Modena với hạt dẻ cười thái lát 80g
76.000₫
Cook Ham với Truffle Thái lát 80g - Simonini
68.000₫
Salami Milano sliced 80g - Simonini
Salami Milano cắt lát 80g - Simonini
76.000₫
Ventricina Piccante sliced 80g - Simonini
Ventricina Piccante cắt lát 80g - Simonini
61.000₫
Prosciutto Stagionato sliced 80g simonini
Prosciutto Stagionato cắt lát 80g - Simonini
80.000₫
Speck sliced 80g - Simonini
Đốm cắt lát 80g - Simonini
78.000₫
Prosciutto Cotto Cooked Ham lát 70g - Simonini
65.000₫
Coppa Stagionata sliced 70g - Simonini
Coppa Stagionata cắt lát 70g - Simonini
65.000₫