Sắp xếp theo Thẻ |
Mortadella Modenella
Mortadella Modena với hạt dẻ cười thái lát 80g
47.000₫
Bán hết
Xúc xích khô 250g
150.000₫
Mini Snack Chilli / Rode Pepper 75g EXP: 09/08/2022
108.000₫
Xúc xích khô que nhỏ Emmental 100g
156.000₫
Xúc xích khô Que Espelette Tiêu & Phô mai dê 100g
156.000₫
Cook Ham với Truffle Thái lát 80g - Simonini
68.000₫
Prosciuto Cotto Cooked Ham sliced 70g Simonini
Prosciutto Cotto Cooked Ham lát 70g - Simonini
50.000₫
Doanh thu
Coppa Stagionata sliced 70g - Simonini
Coppa Stagionata cắt lát 70g - Simonini
65.000₫ 50.000₫