Sắp xếp theo Thẻ |
Xúc xích khô Iberico Chorizo ​​Cebo Julian Martin 100g
149.000₫
Salchichon Iberico Cebo Julian Martin 100g
149.000₫
Ham San Daniele DOP 24 tháng Không xương Dok Dall'ava 100g
13.750.000₫
Serrano ham sliced 100 g
103.000₫
Mini Serrano Ham set (ham + display + knife)
1.460.000₫
Ham San Daniele DOP 16 tháng Dok Dall'ava không xương 100g
9.500.000₫
Chorizo Iberico sliced 100 g
95.000₫
Salchichon Iberico sliced 100 g
95.000₫
Giăm bông Iberico Cebo 24 tháng Xương Julian Martin 9,5kg
11.400.000₫
Lomo Iberico sliced 100 g
241.000₫
Ham San Daniele DOP 24 tháng Bone-In Dok Dall'ava 10kg
15.225.000₫
Bayonne Ham Bone trong 14m Salaisons de l'Bạn nặng 9kg
8.977.500₫
Ham Iberico 75% Bellota 36 tháng Có xương Julian Martin 9kg
22.585.500₫