Sắp xếp theo Thẻ |

Sinh tố trái cây của Capfruit


Xem các công thức sinh tố của chúng tôi bằng cách nhấp vào đây .

Quả mơ đông lạnh 1kg
525.000₫
Trái cây đông lạnh Blackcurrant 1kg
330.000₫
Trái cây đông lạnh Redcurrant 1kg
441.000₫
Blackberry trái cây đông lạnh 1kg
441.000₫
Đại hoàng trái cây đông lạnh 1kg
336.000₫
Lingonberry trái cây đông lạnh 1kg
430.500₫
Dâu tây trái cây đông lạnh 1kg
388.500₫
Trái cây đông lạnh Mix Red Berries 1kg
409.500₫
Quả mâm xôi đông lạnh 1kg
367.500₫
Frozen Puree Raspberry 5kg
2.047.500₫
Đông lạnh Puree Blood Orange 100% 1kg
399.000₫
Calamansi nguyên chất đông lạnh 1kg
493.500₫
Đông lạnh Mandarin Puree 1kg
420.000₫
Táo xanh nguyên chất đông lạnh 1kg
348.000₫
Lê xay nhuyễn đông lạnh 1kg
348.000₫
Chuối xay nhuyễn đông lạnh 1kg
367.500₫
Chanh vàng xay nhuyễn đông lạnh 1kg
388.500₫
Dứa xay nhuyễn đông lạnh 1kg
420.000₫
Frozen Puree Yuzu 1kg
2.625.000₫
Frozen Puree Blackcurrant 1kg
456.000₫
Mơ đông lạnh xay nhuyễn 1kg
388.500₫
Đông lạnh Puree Mix Red Berries 1kg
472.500₫
Vải thiều xay nhuyễn đông lạnh 1kg
577.500₫
Việt quất xay nhuyễn đông lạnh 1kg
535.500₫
Đào trắng nguyên chất đông lạnh 1kg
388.500₫
Dâu tây xay nhuyễn đông lạnh 1kg
430.500₫
Chanh dây xay nhuyễn đông lạnh 1kg
525.000₫
Dừa xay nhuyễn đông lạnh 1kg
452.000₫
Xoài xay nhuyễn đông lạnh 1kg
468.000₫
Frozen Puree Raspberry 1kg
570.000₫