Sắp xếp theo Thẻ |
Foie Gras Ngỗng toàn bộ Lọ thủy tinh Larnaudie 180g
860.000₫
Foie Gras Duck Whole Larnaudie Glass Jar 180g
860.000₫
Foie Gras Duck Bloc Larnaudie 130g
350.000₫
Foie Gras Goose Bloc Larnaudie 130g
350.000₫
Foie Gras Duck Bloc Larnaudie 200g
550.000₫
Foie Gras Duck Bloc với Guerande Salt Larnaudie 200g
550.000₫
Foie Gras Duck Bloc với Armagnac & Pepper Larnaudie 200g
550.000₫
Bán hết
Vịt gan ngỗng đông lạnh Extra Larnaudie 550g
2.172.000₫
Ức vịt đông lạnh (Magret) Larnaudie 350g
852.000₫
Chân vịt đông lạnh X2 Larnaudie 700g
420.000₫
Vịt béo Larnaudie Can 3,5kg
1.638.000₫