Chocolate Eggs on Tablecloth

Chocolate Easter Eggs

Forget big plastic boxes and cheap chocolate – make your own homemade Easter eggs for maximum tas...
Raspberry Patch Crumb Bars

Raspberry Patch Crumb Bars

Raspberries make this crumble taste amazing and the texture is awesome!
Quick Mango Sorbet

Quick Mango Sorbet

Sorbets offer the possibility to choose the taste you want from a wide variety of choices!
Carrot Blueberry Cupcakes

Carrot Blueberry Cupcakes

In the category of desserts we find everything and this is what is excellent because we can cook ...
Blueberry Crumble Pie

Blueberry Crumble Pie

We’re making blueberry pie! Ditching that top pie crust and sprinkling the whole darn thing with ...
Brazilian Brigadeiros

Brazilian Brigadeiros

Brazil’s favorite treat, brigadeiros are incredibly addicting. Made with only 5 ingredients, thes...
Best Chocolate Chip Cookies

Best Chocolate Chip Cookies

This is the best chocolate chip cookie recipe ever! No funny ingredients, no chilling time, etc. ...
Chocolate Cupcakes

Chocolate Cupcakes

These Moist Chocolate Cupcakes are made completely from scratch! The cupcake is made with oil and...
Chocolate Mousse

Chocolate Mousse

The best Chocolate Mousse! Decadently creamy, light and billowy, and indulgently chocolaty. This ...
Salted Caramel Brownies

Salted Caramel Brownies

The brownie is one of the classics and it is always good to make one from time to time.
Flourless Chocolate Cake

Flourless Chocolate Cake

The traditional chocolate cake, everyone loves it and it's still easy to make ! 
Easy Chocolate Soufflé

Easy Chocolate Soufflé

No matter how old you are, you can't refuse a chocolate soufflé!
Lemon mascarpone pancakes

Lemon mascarpone pancakes

Mascarpone is widely used in Italy, its country of origin. However, it is increasingly used in ot...
Berry Yoghurt Parfait

Berry Yoghurt Parfait

There is nothing better than this fruity dessert to finish off your meal. It will give you an exp...
Strawberry Shortcake

bánh ga tô dâu

Món tráng miệng dâu tây lúc nào cũng ngon, trẻ em rất thích và cách làm cũng không phức tạp.
Mixed Berry French Toast Bake

Bánh mì nướng kiểu Pháp hỗn hợp Berry

Các món tráng miệng giúp bạn thoải mái tưởng tượng về sự sáng tạo của chúng và với việt quất, bạ...
Simple Crepes

Bánh crepe đơn giản

Bánh crepe dễ làm hơn bạn nghĩ. Những món ăn đường phố chủ yếu của Pháp này có thể được trang tr...
Italian Tiramisu

Tiramisu Ý

Khi bạn biết mascarpone đến từ Ý, bạn sẽ hiểu ngay tại sao các món tráng miệng của Ý lại ngon đế...